ארמדיל
בין קודש לחול

הרחוב הישראלי מלא צבעים, ריחות וקולות.
הוא הגבול המפריד בין רשות היחיד לרשות הרבים. אך הרחוב הישראלי הוא גם המקום המשותף בו אנו תולים ליבוש את הכביסה הפרטית והמשותפת.
ארמדיל נותן ביטוי ליוצרים צעירים שיוצרים מכאן ועל המקום הזה. מתוך רצון
לקחת חלק אקטיבי במציאות הישראלית וליצור מקום טוב יותר.
חברי ארמדיל הינם חובשי כיפה ומוצאים במקום הזה מרחב לביטוי רגשות הלב, הספקות וגם אהבה ודיאלוג עם אלוקים ואדם.