זה המקום להעיר, לקטר, להשמיץ, לגדף, להחמיא, לפלרטט, ולהציע שידוכים אנחנו עושים גם סדנאות יצירה, ימי הולדת, בריתות ומחברים הספדים
armadil.magazine@gmail.com